İşlevsel Üroloji Hangi Hastalıklarla ilgilenir?

İşlevsel Üroloji Hangi Hastalıklarla ilgilenir?

İşlevsel ya da Fonksiyonel Üroloji Hangi Hastalıkların Tedavisi ile İlgilenir?

Kadınlarda

 • İdrar kaçırma
 •  Pelvik organ sarkmaları
 • Aşırı Aktif Mesane
 • İdrar boşaltım sorunları
 • Nörojenik (sinirsel) nedenlere bağlı mesane işlev bozuklukları
 • Pelvik Ağrı Sendromu/ Mesane Ağrısı Sendromu/ interstisiyel sistit
 • Cinsel işlev bozuklukları

Erkeklerde

 • İyi huylu prostat hastalıklarına bağlı işeme sorunları
 •  İdrar kaçırma
 • İdrar boşaltım sorunları
 • Nörojenik (sinirsel) nedenlere bağlı mesane işlev bozuklukları
 • Cinsel işlev bozuklukları

Çocuklarda

 • Gece altını ıslatma (enüresis noktürna)
 • Doğuştan spina bifida, serebral plasi gibi nörolojik hastalıklarla ortaya çıkan mesane sorunları
 • Disfonksiyonel mesane hastalıkları