İdrar Kaçırma ve Mesane Sağlığı

İdrar Kaçırma ve Mesane Sağlığı

İdrar kaçırma en önemli ürolojik yakınmalardan biridir.
Ancak, nasıl yüksek ateşin altında çok farklı nedenler yatabiliyorsa, idrar kaçırma da birçok farklı neden ve hastalıkla ilişkili olarak ortaya çıkmaktadır. Bu gerçek çoğunlukla idrar kaçıran hastalar tarafından bilinmez. Halbuki, altta yatan neden ve idrar kaçırma tipine göre tedavi yöntemleri de değişir. İdrar kaçırmanın tipi bazen ürodinamik incelemenin de gerektiği ayrıntılı bir ürolojik değerlendirme ve fizik inceleme ile anlaşılabilir.

Farklı idrar kaçırma tipleri nelerdir?
Sıkışma tipi: Ani sıkışma hissi ile tuvalete yetişemeyerek idrar kaçırma genellikle mesane kasının istemsiz kasılmasına bağlıdır. Aşırı aktif mesanenin temel semptomlarından biridir.

Stres tipi: Öksürme, hapşurma gibi ani karın içi basıncını artıran hareketlerle idrar kaçırma idrarı tutmaya yarayan üretral sfinkterin bir nedenle zayıflamasına bağlıdır.

Karışık tip: Hem sıkışma hem de strest tiplerin bir arada olması yukarıdaki nedenler geçerlidir.

Taşma tipi: Boşalma yeteneğini kaybetmiş mesaneden idrarın taşması mesane kasının kasılma yeteneğini kaybetmesine bağlıdır

Gülme tipi: Sadece gülme ile birlikte olan kaçırma nedeni anlaşılmamıştır.

Total tip: Mesaneye gelen idrarın hiç birikemeyerek hemen vücut dışına akması idrarı tutmaya yarayan üretral sfinkterin tam güç kaybına bağlıdır.

Devamlı idrar kaçırma: Devamlı damlama şeklinde kaçırma mesane ile vajen veya cilt arasında oluşan yollar veya doğumsal anatomik anomalilerdir.

Enüresis noktürna: Yalnız uykuda idrar kaçırma çocukluk çağında uykuda mesane kontrolünün gecikmesi ya da öğrenilmemesidir.