Hakkımda

Prof. Dr. Tufan TARCAN

Lise eğitimini İstanbul Alman Lisesi’nde, Tıp eğitimimi İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde, Üroloji uzmanlık eğitimini Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda tamamlayan Dr. Tarcan 2000 yılında Üroloji Doçenti, 2006 yılında ise Üroloji profesörü olmuştur. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesidir. 2013 yılından bu yana misafir öğretim üyesi olarak Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalı’nda ders vermektedir.

Prof. Dr. Tarcan,1996 yılında “Yaşlılıkta işeme disfonksiyonunun yapısal ve fizyolojik temelleri” adlı projesi ile aldığı Türk Eğitim Vakfı, “Dr.Orhan Birman” Yurt Dışı Uzmanlık Sonrası Tıp Bursu ile 1996 – 1998 yılları arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde Boston ve Harvard Üniversiteleri’nde “Çocuk ve Erişkinde İşeme Bozuklukları ve İdrar Kaçırma”ve özellikle “mesane iskemisinin işeme bozukluklarındaki rolü” üzerinde akademik çalışmalarını sürdürmüştür.

 “Histoloji ve Embriyoloji” dalında ikinci bir doktorası ve Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığı bulunan Dr. Tarcan çalışmalarını doğumsal ve edinilmiş alt genitoüriner sistem hastalıklarının rekonstrüktif cerrahi tedavisi, çocuk ürolojisi, işlevsel üroloji (işeme bozuklukları ve idrar kaçırma) ve kadın ürolojisi ve cinsel işlev bozuklukları üzerine yoğunlaştırmıştır. Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış 124 adet bilimsel özgün makalesi 1473 kez uluslararası atıf almıştır. Ulusal veya uluslararası toplam 2 kitap editörlüğü, 29 kitap bölümü ve ulusal hakemli dergilerde 67 adet makalesi mevcuttur. Uluslararası kongrelerde 134, ulusal kongrelerde 194 adet bildirisi sunulmuştur. Ulusal ve uluslararası bilimsel kongre ya da toplantılarda toplam 453 kez oturum başkanı ya da konuşmacı olarak görev yapmıştır. Temmuz 2021 itibariyle “Web of Science” h-indeksi 20’dir.

Prof. Tarcan halen Uluslararası Kontinans Derneği – “International Continence Society” (ICS) Ürodinami Komitesi Başkanlığını yürütmektedir. “International Consultation on Incontinence (ICI) Research Society” üyesidir. Ayrıca, ICS ve SUFU’nun resmi yayın organı olan “Neurourology and Urodynamics”’in yardımcı editörüdür. 2019 yılından bu yana Avrupa Üroloji Derneği (EAU) Kadın Ürolojisi ve İşlevsel Üroloji Seksiyonu (ESFFU) yönetim kurulu üyesidir. “Investigative and Clinical Urology” dergisinin editörler kurulunda yer almaktadır.  2018-2021 tarihleri arasında Kontinans Derneği Başkanlığını yürütmüştür. Halen aynı derneğin yönetim kurulu üyesidir. Prof. Dr. Tufan Tarcan evli ve 2 çocuk babasıdır.